Kodėl, už ką, prie ko ir kodėl gi ne? APIE
Why? Why not. ABOUT:

Gimus 88-ais, ilgai šokus, pastumta į teatro kritiką, bet visuomet dirbus stage manager, vėliau pradėjau rašyti PR straipsnius. A, ir šokio dramaturgija dar užsiimu... Dabar gi vyrą su 2 vaikais ir šunim turiu... Taip kad yra darbų, reikalų, bet vis grįžtu prie tiesos, kad noriu rašyt apie teatrą, meną ir gyvenimą taip, kaip noriu aš, nesiderant. Gal kartais retai, o kartais - net gyvai. Lietuviškai ir angliškai... truputį skirtingai, gal net nerašyt, o kalbėt ;)

Born in 1988, I danced a lot, then got into theatre critics, but always worked as a stage manager, later started to do PR articles. Oh, and there is also a dance dramaturg part... And now I have a partner, 2 kids and a dog (yes, with each, i have to go back here and edit my info). So, I have work and stuff to do, but every time I come back to this truth, that I want to write about theatre, art and life, just as I want, without any negotiations. Sometimes rarely, and maybe sometimes even live. Most of the time in Lithuanian, some in English, all the time a bit different... maybe even more talking than writing, who knows ;) 

Ivaskaite_foto_Vytautas_Plukas